Bodrolama Nasıl Yapılır

Bodrolama Nasıl Yapılır

Bordrolama işlemleri, şirkette yaptıkları işten dolayı çalışanlara ödemelerin hesaplanmasından oluşun kalemler dikkate alınarak yapılır.

Bordrolama normal çalışma tutarı, fazla mesai, hafta tatili, genel tatil ödemesi ile sosyal yardımlardan oluşan ikramiye, aile zammı, yol yardımı, kira yardımı, kıdem tazminatı, tahsil yardımı, çocuk yardımı, doğum–ölüm yardımı kalemleri ile hesaplanır. Bordro her şirket tarafından periyodik olarak hazırlanmak zorundadır.
Muhasebede, bordro terimi, şirket için belirli bir süre boyunca yaptıkları iş için çalışanlara ödenen tutarı belirtir.

Çalışanlara her ay hak edişlerini gösterir bir belge olarak düzenlenir. Her ne kadar bordro sıradan bir görev gibi gözükse de, her maaş kontrolünden alınan vergilerin kesilmesi ve doğru bir şekilde devlet kurumuna sgk ve maliyeye ödenmesinin sağlanması da dahil olmak üzere bir çok yönü vardır.
Personel bordrolama nasıl yapılır:
Öncelikle yasal çalışanların tanımlanması gerekir. Bordro programına kaydının açılması ve sgk işe giriş bildirgesinin kurum üzerinden yapılarak barkodlu çıktılarının alınarak dosyalanarak saklanmalıdır.

İnsan kaynakları bordrolama nasıl yapılır:

Puantaj verilerinin aylık bazda kontrol edilmesi giriş çıkış saatlerinin kontrol edilmesi, ay içerisinde kullanılan yıllık izin, mazeret izni, doğum izni, ölüm izni vs gibi kayıtların personel takip programına kaydının doğru bir şekilde aktarılması ve devamsızlıkların kontrol edilmesi gereklidir.

Puantaj nasıl yapılır:
Ay sonunda çalışanların puantaj hesaplarının çıkartılması, puantaj verileri normal çalışma saati iş kanununa göre çalışma saati haftalık 45 saat üzerinden aylık 225 saattir. 225 saatin üzerinde çalışılan süreler fazla çalışma saati olarak değerlendirilir. Personelin veya işçinin muvafakatının alınması ile yılda 270 saate kadar fazla mesai yapabilir.

Bir sonraki aşamada bordro programına (Logo ik, HR SAP gibi ) bu puantaj verileri aktarılır. Kişi kişi kontrol edilir. Bu işlemlerden sonra kişinin bordrosuna girilecek ek ödemeler, sosyal yardımlar ve kesintiler varsa bunlar işleme alınır. Sosyal yardım olarak prim, ikramiye, yol yardımı, görev yolluğu, tazminat, çocuk yardımı, kira yardımı vs olarak çoğaltmak mümkün olup; kesintilerde cari ay içerisinde ödenen avans tutarının mahsup edilmesi bordrodan kesilmesi, varsa çalışanın maaşı üzerinde icra bordrosunun dörtte biri tutarında kesinti yapmak gerekir. Aynı şekilde ay içerisinde disiplin kurulu tarafından verilen yevmiye cezaları varsa bu tutarların kesintisinin yapılması gerekir.
Bordro ve Bordrolama Nedir?
Bordro, bir şirketin çalışanlarının maaşları, ücretleri, ikramiyeleri (sosyal yardımları), kesintileri (avans kesintisi, icra kesintisi, disiplin kesintisi vs) ve yasal kesintiler sgk kesintisi, gelir vergisi kesintisi ve damga vergisi kesintisi düştükten sonra kalan net tutar ile asgari geçim indirim tutarını gösteren bir mali kayıttır, bir cetveldir.

Bordrolama tanımı olarak da, işverenlerin yaptıkları iş için emek karşılığında somut veya soyut bir eylem için çalışana ödeme yapılması sürecidir diyebiliriz.

Bir organizasyonda bordrolama nedir peki, çalışanların maaş, ücret, ikramiye ve kesintilerinin tüm finansal kayıtlarının toplamıdır.

Bu gönderiyi paylaş

WhatsApp WhatsApp Destek