Ofis Dezenfeksiyon

Ofis Dezenfeksiyon

FİYAT BİLGİSİ İÇİN LÜTFEN BİZİ ARAYIN 0216 471 11 05

Yaşamın temeli olan mikroorganizmalar çevremizin görünmeden var olan doğal bir parçasıdır. Ancak bakteri, mantar ve virüs olarak isimlendirilen diğer mikroorganizmalar enfeksiyon ve kontaminasyon oluşumuna sebebiyet vermektedir. Son yıllarda özellikle sıkıntı oluşturan H1N1’den nezleye, veremden hepatite, suçiçeğinden bronşite ve tüm dönemsel salgın hastalıklara kadar tedbir amaçlı dezenfeksiyon işlemleri yapılmaktadır.

Yıllardır bilinen klasik yöntemler artık günümüz koşullarında dirençli bir hal alan mikroorganizmalara etki etmemektedir. Toprak, hava, insan vücudu ve tüm çevremizde, mikroorganizmalar kendilerine çok rahat bir şekilde yaşam alanı oluştura bilmektedirler. Ayrıca temizlik yaparken kullanılan malzemelere karşı oldukça dayanıklı olan birçok bakteri temizlikten sonra da yaşayabilmektedir. Özellikle toplu yaşam alanlarında bu mikroorganizmaların çeşidinde artış olurken; yayılması ve çoğalması için de elverişli bir ortam oluşmaktadır. Böyle yerlerde enfeksiyon kapma olasılığımız da artmaktadır. Sağlık kuruluşlarında, camilerde, spor salonlarında, iş yerlerinde, toplu taşıma araçlarında, alışveriş merkezlerinde, okullarda, yurtlarda, anaokullarında, çocuk oyun alanlarında kısacası insan temasının olduğu her yerde dezenfeksiyon işlemleri titizlikle gerçekleştirilmelidir bunula birlikte tavuk çiftlikleri ve hayvan yaşam alanları; ahırlar ve haralarda da dezenfeksiyon işlemi uygulanabilmektedir.

Dezenfeksiyon sayesinde, cansız ortamdaki patojen mikroorganizmalar öldürülür. Aynı zamanda bu tür mikroorganizmaların üremeleri de dezenfeksiyon uygulanarak engellenir. Dezenfeksiyon işleminden en yüksek verimi alabilmek ve yapılacak olan bu uygulamanın sağlığı tehdit edici durumlar oluşturmaması için kullanılan dezenfektanın özelliklerinin ve uygulama yönteminin öneminin yanında uygulayıcının da bu konuda uzman olması gerekmektedir. Kullanılacak dezenfektan; bakterisit, virüsit, fungusit, algisit ve ambisit özelliklerinin olmasının yanı sıra biyofilme karşı da etkili olmalıdır. Bunların yanında biyolojik olarak yıkımlanabilir olmalı, çevrede kalıntı bırakmamalı, yüksek sıcaklıklarda da etkili olmalı, toksik olmamalı, geniş spektrumlu etkiye sahip olmalı ve en önemlisi T.C. Sağlık Bakanlığı tarafından onaylanmış ürünler olmalıdır. Bu özelliklere sahip olması bakımından en etkili dezenfektanlar, belirli oranlarda hidrojen peroksit ve kolloidal gümüş içeren ürünlerdir. Uygulama yöntemi ile de dezenfektandan elde edilen sonuç arttırılabilmektedir. Bunun için uygulanan en etkili yöntem Dünya Sağlık Örgütü (WHO)’nün cihaz uygulama denemelerinde ortam havasında bulunan bakterilere ve virüslere karşı tavandan yere kadar tüm alana etki edebilecek ULV cihazı ile soğuk sisleme yöntemi olduğunu kabul etmiş ve tavsiye etmiştir. ULV cihazı ile su bazlı kimyasal solüsyonlar çok küçük boyutlara (0-30 micron aralığında kadar) parçalanıp havada uzun bir süre ilacın askıda kalmasını sağlayıp tavandan yere kadar tüm alan dezenfekte edilmektedir. Bu şekilde yapılan dezenfeksiyon uygulamaları, cihazın sağladığı aerosol sis (küçük ilaç zerrecikleri) oluşturabilmesi sayesinde, gözle görülemeyen canlıları, mikropları yok eder.Böylelikle bizler de düzenli olarak yapılan dezenfeksiyon işlemleri ile sağlımızı koruma altına alabiliriz.

Yaşamın temeli olan mikroorganizmalar çevremizin görünmeden var olan doğal bir parçasıdır. Ancak bakteri, mantar ve virüs olarak isimlendirilen diğer mikroorganizmalar enfeksiyon ve kontaminasyon oluşumuna sebebiyet vermektedir. Son yıllarda özellikle sıkıntı oluşturan H1N1’den nezleye, veremden hepatite, suçiçeğinden bronşite ve tüm dönemsel salgın hastalıklara kadar tedbir amaçlı dezenfeksiyon işlemleri yapılmaktadır.

Yıllardır bilinen klasik yöntemler artık günümüz koşullarında dirençli bir hal alan mikroorganizmalara etki etmemektedir. Toprak, hava, insan vücudu ve tüm çevremizde, mikroorganizmalar kendilerine çok rahat bir şekilde yaşam alanı oluştura bilmektedirler. Ayrıca temizlik yaparken kullanılan malzemelere karşı oldukça dayanıklı olan birçok bakteri temizlikten sonra da yaşayabilmektedir. Özellikle toplu yaşam alanlarında bu mikroorganizmaların çeşidinde artış olurken; yayılması ve çoğalması için de elverişli bir ortam oluşmaktadır. Böyle yerlerde enfeksiyon kapma olasılığımız da artmaktadır. Sağlık kuruluşlarında, camilerde, spor salonlarında, iş yerlerinde, toplu taşıma araçlarında, alışveriş merkezlerinde, okullarda, yurtlarda, anaokullarında, çocuk oyun alanlarında kısacası insan temasının olduğu her yerde dezenfeksiyon işlemleri titizlikle gerçekleştirilmelidir bunula birlikte tavuk çiftlikleri ve hayvan yaşam alanları; ahırlar ve haralarda da dezenfeksiyon işlemi uygulanabilmektedir.

Dezenfeksiyon sayesinde, cansız ortamdaki patojen mikroorganizmalar öldürülür. Aynı zamanda bu tür mikroorganizmaların üremeleri de dezenfeksiyon uygulanarak engellenir. Dezenfeksiyon işleminden en yüksek verimi alabilmek ve yapılacak olan bu uygulamanın sağlığı tehdit edici durumlar oluşturmaması için kullanılan dezenfektanın özelliklerinin ve uygulama yönteminin öneminin yanında uygulayıcının da bu konuda uzman olması gerekmektedir. Kullanılacak dezenfektan; bakterisit, virüsit, fungusit, algisit ve ambisit özelliklerinin olmasının yanı sıra biyofilme karşı da etkili olmalıdır. Bunların yanında biyolojik olarak yıkımlanabilir olmalı, çevrede kalıntı bırakmamalı, yüksek sıcaklıklarda da etkili olmalı, toksik olmamalı, geniş spektrumlu etkiye sahip olmalı ve en önemlisi T.C. Sağlık Bakanlığı tarafından onaylanmış ürünler olmalıdır. Bu özelliklere sahip olması bakımından en etkili dezenfektanlar, belirli oranlarda hidrojen peroksit ve kolloidal gümüş içeren ürünlerdir. Uygulama yöntemi ile de dezenfektandan elde edilen sonuç arttırılabilmektedir. Bunun için uygulanan en etkili yöntem Dünya Sağlık Örgütü (WHO)’nün cihaz uygulama denemelerinde ortam havasında bulunan bakterilere ve virüslere karşı tavandan yere kadar tüm alana etki edebilecek ULV cihazı ile soğuk sisleme yöntemi olduğunu kabul etmiş ve tavsiye etmiştir. ULV cihazı ile su bazlı kimyasal solüsyonlar çok küçük boyutlara (0-30 micron aralığında kadar) parçalanıp havada uzun bir süre ilacın askıda kalmasını sağlayıp tavandan yere kadar tüm alan dezenfekte edilmektedir. Bu şekilde yapılan dezenfeksiyon uygulamaları, cihazın sağladığı aerosol sis (küçük ilaç zerrecikleri) oluşturabilmesi sayesinde, gözle görülemeyen canlıları, mikropları yok eder.Böylelikle bizler de düzenli olarak yapılan dezenfeksiyon işlemleri ile sağlımızı

NANO GÜMÜŞ’ÜN ANTİ-BAKTERİYEL ÖZELLİĞİ NEDİR?

Nano Gümüş ve kollodial gümüş, anti-bakteriyel tesirleri ve bakterilerin antibiyotiklere geliştirdiği direnci gümüşe karşı geliştirememeleri dolayısı ile uzun yıllardır bilim çevresinin dikkatini çekmektedir.
Tarihte Persler ve daha sonra Yunan ve Romalılar, gümüşün anti-bakteriyel özelliğini keşfederek sularını ve yiyeceklerini gümüş kaplarda taşıyarak korumuşlardır.
Orta Çağlardaki veba salgınlarında aristokrat ailelerin yemek ve takımlarında gümüş kullanmalarının, bu ailelerin veba salgınını en az zayiatla atlatmalarına sebep olduğu bilinen bir gerçektir.
Gümüşün nano boyuta indirilmesi, onun aktivasyonunu arttırarak bakteri, mantar ve virüsler üzerindeki etkisini daha da arttırmaktadır.
Nano gümüşle temas eden bakteri, virüs veya mantar hücrelerinin metabolizması bozulmakta ve elektriksel etkileşimle enzimleri etkisiz hale gelerek hücreleri ölmektedir.Bu esnada gümüş iyonları insan vücudundaki hiçbir hücre ile reaksiyona girmemekte ve zarar vermemektedir. İnsan hücrelerindeki membran, gümüş iyonunun hücre içerisindeki etkisine mani olmaktadır.
Dolayısı ile nano gümüşün insan sağlığına, evcil hayvanlara bitkilere, diğer bir deyişle çok hücreli canlılara zarar vermediği kabul edilmektedir. İşlev esnasında nano gümüş herhangi bir şekilde reaksiyona girmemekte, şekli bozulmamakta ve işlevindeki süreklilik devam etmektedir. Sisteme sürekli gümüş ilavesi gerekmemektedir.
Sıradan antibiyotiklerle yapılan tedavilerde, virüs ve bakteriler zaman içerisinde antibiyotiklere karşı savunma mekanizmalarını geliştirmekte, dolayısı ile antibiyotikler etkisir kalmaktadır.
Nano gümüş, virüs ve bakterilerin metabolizmalarını bozduğundan, herhangi bir savunma sistemi geliştirme imkanları yoktur.Böylece nano gümüşün etkisini yitirmesi kesinlikle söz konusu değildir ve antibiyotikler gibi tüketilmemektedir.

Salgın hastalıkların tüm dünyaya yayıldığı son günlerde çeşitli virüslerin hayatımızı ne kadar tehlike altına aldığını görüyoruz. Tarafımızdan verdiğimiz Acil Dezenfeksiyon Hizmeti ile her türlü virüsleri ortamlarınızdan temizliyoruz. Özellikle hastaneler, okullar, restoranlar, alışveriş merkezleri gibi kamusal alanlar ile çalışan sayısının yüksek olduğu her türlü fabrika imalathane gibi iş yerlerinde uygulanması gereklidir. El değmeden NANO GÜMÜŞ sistemlerimiz sayesinde el değmeden tüm ortamların en iyi şekilde dezenfekte edilmesini sağlıyoruz. İleri teknoloji ekipmanlarımız ve eğitimli personelimiz ile ortamlardaki tüm virüsleri yok ediyor hijyenik bir ortam sunmaya gayret ediyoruz.

HUWA-SAN TR50 DEZENFEKTE ÜRÜNÜ
Aktif oksijen bazlıdır, kolloid gümüş ile stabilize edilmiş Hidrojen Peroksit içerir.
Yüksek düzey dezenfeksiyon sağlar.
Geniş etki spektrumuna sahiptir.
Bakterisidal, virusidal, sporosidal, fungusidal, amibisidal etkilidir.
Stabildir ve depo etkilidir.
Renksiz, kokusuzdur. Rahatsız edici renk, koku ve tat oluşturmaz.
% 99,9 oranında biyolojik olarak yıkımlanır.
Reaksiyondan sonra suya ve oksijene dönüşür.
Toksik değildir.
Çevrede kalıntı bırakmaz
Düşük dozlarda yüksek düzeyde etki gösterir.
Kullanım dozlarında kullanıcı personele ve kullanılan materyallere olumsuz etkisi görülmez.
Uygulama dozlarında koroziv değildir.
Doğaya ve insana dost ekolojik dezenfektandır.
Güçlü etkili güvenli bir dezenfektandır.
Havuz, Yer-yüzey, alet-ekipman ve hava dezenfeksiyonunda TEK ÜRÜN olarak kullanılır.
Farklı ürünler için stok maliyetinizi ortadan kaldırır.
Konsantre dezenfektandır. Ekonomiktir.
Spreyleme aletleri, El pompası, el ulv cihazı, dozajlama pompası vb aletlerle kullanıma uygundur.
Test stripleri ile anında ölçümü yapılabilir.
Avian influenza’ya (kuş gribi) karşı etkilidir.
Boru sistemlerinde tam dezenfeksiyon sağlar ve biyofilm tabakasına ve lejyonellaya( Legionella sp.) karşı etkilidir.
T.C. Sağlık Bakanlığı’ndan ruhsatlıdır.
CE sertifikasına sahiptir.
ISO 9001:2000 ve ISO 14001:2004 kalite yönetim sistemi şartlarında Belçika’da üretilmektedir.
35 Ülkede ruhsatlıdır.
Huwa-San NSF sertifikasına sahiptir. ( Amerika NSF International listesinde yer alır ve içme suyu temizleme kimyasalı olarak uygunluğu tasdik edilmiştir)
ECOCERT sertifikası ile (Kanada) organik tarım için uygunluğu sertifikalandırılmıştır.
Huwa-San ve Huwa-San teknolojisi Uluslararası geçerli olan kalite sistemleri belgesi Control Union Sertifikasına sahiptir.
Huwa-San ctgb ruhsatına sahiptir.
Havuz dezenfeksiyonunda tüketim 100m3 başına 12-15 Lt arasındadır. Tek ürün olarak kullanılır.
KULLANIM YERLERİ VE ENDİKASYONLARI
Bakterisidal, virusidal, fungusidal, sporosidal , amibisidal olarak tüm yıkanabilir yüzey, alet ve ekipmanların dezenfeksiyonunda ,biyofilm tabakasının giderilmesinde kullanılır.
Sektörlere göre Huwa-San
Medikal Sektör
– Kritik alanların yer ve yüzey dezenfeksiyonunda
– Laboratuar ve cerrahi malzemelerin dezenfeksiyonu
– Endoskop cihazlarının dezenfeksiyonunda
– Diş ünitlerinde oluşmuş olan biyofilm tabakasının kontrolünde
Gıda sektörü
– Yer, yüzey ve duvar dezenfeksiyonunda
– Gıda hazırlama makinelerinin dezenfeksiyonunda
– Gıda tankları temizliğinde
Su ve içecek endüstrisi (meyve suyu,bira,şarap vb.)
– Şişe ve damacanaların dezenfeksiyonunda
– Su depolarının dezenfeksiyonunda
– Filtrelerin, dolum makinelerinin dezenfeksiyonunda
Ziraat endüstrisinde
– Damlama sistemlerinde yosunlara karşı
– Konteynerlerin dezenfeksiyonunda
– Ekipmanların, sera örtülerinin, taşıma kasalarının dezenfeksiyonunda
– Boru sisteminde biyofilm temizliğinde
– Depoların yer, yüzey ve duvarlarının dezenfeksiyonunda
Hayvancılık sektöründe
– Hayvan barınaklarının, nakil vasıtalarının, kullanılan ekipmanların ve diğer malzemelerin dezenfeksiyonunda
– Sağımhanelerin ve sağım makinelerinin dezenfeksiyonunda
– Hayvancılık sektöründe kullanılan kullanım sularının ve yüzey dezenfeksiyonunda
– Boru hatlarındaki yosunların giderilmesinde.
Diğer sektörlerde
– Süs ve yüzme havuzlarının dezenfeksiyonunda – Biyofilm ve lejyonella mücadelesinde

Bu yazıyı paylaşın


WhatsApp WhatsApp Destek